Update Corona in Nepal

17-07-2020

Namasté,

Ik hoop dat deze nieuwsbrief u in goede gezondheid bereikt. 

Sinds het uitbreken van Covid-19 lijkt het alsof de wereld stilstaat. Sommigen landen zijn weer aan het opkrabbelen, maar anderen in strikte lockdown. De situatie in Nepal was in de maand mei nogal verontrustend. De lockdown werd weer uitgebreid, de regering gaf weinig voorlichting en leek druk te zijn met een klein gebied van 35 vierkante kilometer in het uiterste westen van Nepal: Kalapani, Lipulekh en Limpiyadhure. Volgens de Indiase autoriteiten behoort dit gebied tot India, maar sinds 1998 wordt het stuk land opgeëist door Nepal. Jaarlijks reizen duizenden pelgrims vanuit India door dit gebied naar Mount Kailash, een heilige berg in de westelijke Himalaya. Volgens lokale kranten was er een langere lockdown om grote demonstraties en protesten in Kathmandu te voorkomen! Na jaren van discussies heeft India, vier weken geleden, het gebied aan Nepal teruggegeven. Dit is momenteel niet het enige conflict in de Himalaya. Ook China en India gaan elkaar te lijf met stokken en stenen vanwege een stukje land!

Door de lange lockdown komen steeds meer mensen in grote problemen. Er is geen sociaal vangnet en particuliere initiatieven worden niet toegestaan door de overheid. De scholen zijn al vier maanden gesloten. Alleen privé scholen in de Kathmandu Vallei hebben af en toe online les, voor die leerlingen die een laptop of mobieltje hebben.

In de Kathmandu Vallei, waar meer besmettingen zijn dan in de rest van het land, wordt zelfs het verkeer gereguleerd d.m.v. even/oneven kentekens op even/oneven dagen.  Ook is het dragen van een mondkapje verplicht, anders volgt een boete van 100 ruppee (€ 0,74). 

Bij de grens met India zijn nog steeds schuren waar Nepalese arbeidsmigranten twee weken in quarantaine worden gehouden zonder medische hulp, zonder sanitaire voorzieningen. De situatie waarin deze migranten verkeren schijnt mensonterend te zijn. Als je de quarantaine overleeft mag je de grens over en terug naar je familie.

Naast alle Covid-19 problemen kampt Nepal sinds enkele weken met grote aardverschuivingen en overstromingen vanwege de jaarlijks terugkerende regenperiode (juli tot september). Duizenden mensen in het westen van Nepal hebben hun huizen moeten verlaten vanwege modderstromen. De afgelopen week waren er 74 aardverschuivingen en 15 overstromingen in het land. De districten Lamjung, Gorkha, Sindupulchowk, Kasi en Myagdi zijn het zwaarst getroffen. Maar ook Sarangkot bij Phokara en op de weg naar Tansen in Palpa waren aardverschuivingen met veel slachtoffers. Er zijn al vele tientallen doden gevallen en vele honderden mensen vermist volgens The Himalayan Times en The Kathmandu Post. 

Donatie voor gratis medische verzorging

Sinds 10 jaar krijgt dokter Rajendra Prasad Kharel (Raj) een maandelijkse donatie van € 100,- voor gratis medische hulp en medicatie aan de allerarmsten. Eind mei heb ik € 250,- extra overgemaakt omdat veel mensen, door het gemis van inkomsten, geen medicijnen kunnen betalen. Tevens is er een tekort aan medicijnen omdat de grenzen met India nog steeds afgesloten zijn waardoor het steeds moeilijker wordt om goede medische zorg te geven.

    

Ambulance update

Eindelijk zit er schot in de zaak. Dokter Raj heeft intussen diverse officiële aanvragen ingediend bij zowel de Indiase als de Nepalese overheid. Tevens is hij bij het Ministerie van Gezondheid geweest voor het aanmelden van een ambulance in het Chitwan District. Een van de laatste dingen die nog moet gebeuren is een bezoek aan Kathmandu om import-formulieren te overhandigen. In Nepal gaan dit soort aankopen gepaard met enorme hoeveelheden papierwerk. Tientallen handtekeningen zijn nodig om toestemming te krijgen. De eerste € 10.000,- is al overgeboekt in januari en de resterende € 10.000,- zal pas overgemaakt worden wanneer de ambulance de grens overgaat. Dokter Raj was enigszins geïrriteerd over de trage werkwijze van de ambtenaren, maar ook opgetogen over de komst van een goed uitgeruste ambulance.

Zonne energie

60% van de Nepalese bevolking heeft geen toegang tot elektra. Sinds 2014 hebben wij méér dan 300 gezinnen kunnen voorzien van zonnepanelen in afgelegen berggebieden. Het was de bedoeling om in maart van dit jaar in diverse bergdorpen zonnepanelen te plaatsen, maar de Covid-19 crisis strooide roet in het eten. Daarom hebben we alles uitgesteld tot oktober/november 2020. Hopelijk kunnen we dan weer aan het werk. Er is een mooi bedrag beschikbaar waarmee we tientallen families kunnen voorzien van zonnepanelen.

Ons kantoor nog steeds gesloten

Sinds de lockdown op 23 maart is ons trainingscentrum/kantoor in Patan gesloten. We hebben nog steeds geen toestemming gekregen van de overheid om te starten met onze computertrainingen en naaicursussen. Nepal is nog gedeeltelijk in lockdown. 

Onze vaste lasten gaan natuurlijk gewoon door! Huur, gas, water en elektra van ons trainingscentrum/ kantoor, gevestigd in Patan, wordt voor 50% gefinancierd door Stichting Project Nepal en 50% door Stichting Orange Angel uit Amsterdam. De naaicursussen in Patan worden tevens door stichting Orange Angel uit Amsterdam gesponsord. De computertrainingen door Stichting Project Nepal. Samen hebben wij de afgelopen maanden gezorgd dat ons Nepalese team, bestaande uit leerkrachten, veldwerkers en kantoorpersoneel, ondanks de sluiting, toch hun loon gekregen heeft zodat hun families kunnen overleven in deze moeilijke periode.

Onze OHM kinderen (Onderwijs-Huisvesting-Medische hulp)

Sinds maart 2018 krijgen meer dan 35 kinderen gratis onderwijs, medische hulp, voeding en kleding via onze stichting. Vanwege deze Covid-19 crisis gaan ze niet naar school, maar een groot aantal kinderen krijgen wel maandelijks geld om de dagelijkse boodschappen te doen. Zodra de scholen weer opengaan zullen we weer starten met schoolgeld, schoolmaterialen en voor een aantal kinderen een maaltijd op school. Ook onze 20 kinderen van de Debouli school (uit de onaanraakbare kaste en enkele slavenkinderen) zullen weer de steun krijgen die ze nodig hebben als de scholen weer opengaan.

Straathonden in Sauraha 

Sinds de lockdown van 23 maart is Sauraha, een klein dorpje in het Chitwan District, totaal uitgestorven. Sauraha en omliggende dorpen zijn normaal gesproken 100% afhankelijk van toerisme. Jaarlijks bezoeken tienduizenden toeristen het Chitwan Nationaal Park. Een door UNESCO beschermd natuurgebied van 1.000 vierkante kilometer. 

Sinds 23 maart zijn alle hotels, resorts, restaurants en winkels in en om Sauraha gesloten. Personeel is terug naar hun familie. Zonder loon, zonder hulp van de overheid. Vanwege het wegblijven van toeristen hebben de straathonden, die normaal gevoerd worden door de vele toeristen, ook een zware tijd. De toeristen blijven weg en de vuilnisbakken bij de hotels zijn leeg....  

Gelukkig is er een Nederlandse dame, Martina, die zich het lot van de straathonden aantrekt. Martina woont en werkt al méér dan tien jaar in Sauraha en runt daar "The Pancake House". Naast haar werk in haar pannenkoeken restaurant verzorgt zij, samen met enkele vrijwilligers, jaarlijks vaccinatie- en sterilisatie programma's voor straathonden. Door deze hulp zijn de grote aantallen rondzwervende straathonden de afgelopen tien jaar sterk afgenomen. Dit tot groot genoegen van de lokale bevolking. Sinds eind maart fietst Martina rond om dagelijks dertig straathonden te voorzien van rijst, een beetje vlees en soep.

Omdat Martina ook afhankelijk is van toerisme en haar fooienpot voor de honden leeg is heb ik een donatie gedaan op 27 mei van € 250,- Via mijn stichting wil ik haar tijdelijk helpen zodat de honden niet verhongeren tijdens deze nare periode. 

Mocht u haar willen steunen?      Voor € 7,- per dag kan Martina 30 honden te eten geven

Stichting Project Nepal  Rabobank Deurne: NL 20 RABO 01139 46 953      ovv Straathonden Sauraha

      

Afmelden nieuwsbrieven 

Mocht u geen interesse meer hebben in mijn nieuwsbrief over alle lopende projecten in Nepal? Dan kunt u zich afmelden middels dit e-mail adres.

Wederom wil ik iedereen die Stichting Project Nepal steunt heel hartelijk bedanken. Momenteel kunnen we weinig hulp geven met onze stichting. Vluchten van en naar Nepal zijn nog steeds niet mogelijk. Zelfs pakketten verzenden is onmogelijk, maar hopelijk kunnen we na deze afschuwelijke periode verder gaan om de allerarmsten in Nepal te steunen met onderwijs, huisvesting, medische zorg, zonnepanelen en kleding.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Angelique van Hoof