Donaties

Indien u Stichting Project Nepal wilt helpen, kunt u dat doen door een bedrag over te maken op:

Rabobank Deurne:   NL 20 RABO 0113 9469 53
t.n.v.:   Stichting Project Nepal                                            
Voor overboekingen vanuit het buitenland:
BIC of SWIFT:   RABONL 2U
 
Voor periodieke giften (belasting aftrekbaar):
www.belastingdienst.nl    'periodieke gift'
 
Stichting Project Nepal is een door de Belastingdienst erkende en goedgekeurde A.N.B.I. (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dit wil zeggen dat uw donatie aan ons valt onder fiscaal aftrekbare giften.
                                                  logo-anbi@2x.png
                                 
                                     Financieel overzicht 2012 - 2023
 
FINANCIEEL OVERZICHT 2012  
   
Donaties  € 32.090,00 
Debouli school € 2.000,00  
Medische zorg € 6.000,00  
Huizen € 3.000,00  
Toiletten en Waterputten € 2.000,00  
Voorlichting € 4.000,00  
Naaitrainingen vrouwen € 5.000,00  
Educatie vrouwen en meisjes € 6.000,00  
Weduwenhulp (biggen, geitjes) € 2.000,00  
Verzendkosten (pakketten) € 1.000,00  
Kosten NL € 900,00  
  € 31.900,00  
   
(*) accountant, contributie, transactiekosten, enz. 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2013  
   
Donaties  € 50.000,00 
Educatie voor wees- en arme kinderen € 6.000,00  
Opleidingen (donatie Orange Angel) € 12.000,00  
Huizen bouwen in Chitwan € 4.000,00  
Weduwenhulp (geiten, biggen) € 2.000,00  
Waterputten, toiletten € 1.000,00  
Medische hulp Chitwan € 2.000,00  
Medische hulp Anita (brandwonden) € 4.500,00  
Oprichting NGO All Angels Nepal € 500,00  
Inrichting kantoor in Patan € 1.000,00  
Huur, gas, water, licht, telefoon kantoor Patan € 1.500,00  
Kosten (**) € 2.000,00  
  € 36.500,00  
   
(*) naaitrainingen, beauty parlour  
(**) accountant, contributie, transacties, onkostenvergoeding 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2014  
   
Donaties € 32.404,72
Educatie voor wees- en arme kinderen € 8.000,00  
Huizen bouwen € 5.000,00  
Renovatie scholen € 3.500,00  
Computerklas + inrichting € 7.000,00  
Solar light project € 2.000,00  
Medische hulp € 4.000,00  
Educatie slavenkinderen € 1.000,00  
Toiletten € 1.000,00  
Waterputten € 1.000,00  
Inboedel kantoor € 650,00  
Eten Adhikira € 150,00  
Loon veldwerkers Chitwan € 2.000,00  
Kosten (*) € 1.750,00  
Diversen € 700,00  
  € 37.750,00  
   
(*) accountant, pakketten, administratie, eten straatkinderen etc.

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2015  
   
Kosten/transacties naar Nepal € 68.311,00  
Donaties 2015 € 98.269,73  
Meenemen naar 2016 € 29.958,73  
Rekeningsaldo 01-01-2016 € 36.822,55  
   
IN DETAIL:  
   
Hulp in Chitwan  
Educatie wees-/arme kinderen € 3.000,00  
Truien/schoenen 30 kinderen € 300,00  
Educatie/maaltijden slavenkinderen € 1.000,00  
Biggetjes/geitjes voor weduwen € 500,00  
Medische hulp in Chitwan € 1.000,00  
Naaitrainingen Doranghi/Harnare € 3.000,00  
Computer trainingen Debouli € 1.000,00  
Toiletten @ € 200 € 600,00  
Waterputten @ € 200 € 600,00  
  € 11.000,00  
   
Hulp aardbevingsslachtoffers  
31 tijdelijke woningen Gimdi € 8.500,00  
Tenten/zeilen 150 stuks € 2.000,00  
9000 kilo rijst/noodles/zout/suiker/linzen € 3.000,00  
Tandpasta/tandenborstels/zeep € 500,00  
Tijdelijke school Bhattedanda € 500,00  
Medische hulp Gorkha District (Raj)  € 3.000,00  
Toiletten @ € 200 € 2.400,00  
Waterputten @ € 200 € 600,00  
Vergoeding/maaltijden vrijwilligers € 1.000,00  
Transportkosten huur trucks/jeeps € 800,00  
  € 22.300,00  
   
Hulp in Kathmandu/Kavré/Lalitpur  
Educatie weeskinderen € 5.000,00  
Medicatie Anita  € 1.200,00  
Zonnepanelen Baguwa village of Malta € 7.250,00  
Aardbevingsbestendige school Kavré € 12.000,00  
  € 25.450,00  
   
Kosten Nederland / Nepal  
Bankkosten internationale transacties € 1.000,00  
Pakketten verzenden € 414,00  
Salaris veldwerkers Chitwan € 1.200,00  
Salaris veldwerkers Kathmandu € 1.580,00  
Administratie/werving/stichting € 5.367,00  
  € 9.561,00  

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2016 
Hulp aan Chitwan 
Onderwijs, onderdak en voeding voor 15 weeskinderen€ 3.300,00
Onderwijs, schooluniform, lunch voor 20 slavenkinderen€ 1.000,00
Gratis medische hulp in Chitwan district€ 1.200,00
Baarmoederhals-borstkanker onderzoeken in Chitwan€ 2.000,00
Onderhoud ambulance€ 250,00
2 x 6 maanden naaicursussen in Doranghi voor 40 vrouwen€ 2.600,00
Uitbouw naaiatelier Doranghi, district Chitwan€ 800,00
Totaal€ 11.150,00
  
Aardbevingsbestendige scholen 
Bukhel-6 Lalitpur€ 16.000,00
Gairithok Kavre District€ 8.000,00
Thulodurlung Lalitpur€ 9.500,00
Schoolmaterialen voor aardbevingsbestendige scholen€ 500,00
Hulp aan aardbevingsslachtoffers€ 1.000,00
Totaal€ 35.000,00
  
Hulp in Kathmandu/Kavré/Lalitpur 
48 zonnepanelen Thulodurlung / Baguwa village of Malta€ 7.000,00
Medische hulp baarmoederhalskanker€ 350,00
Zonnepanelen voor ons kantoor in Patan€ 1.500,00
Totaal€ 8.850,00
  
Onkosten Nederland / Onkosten Nepal 
Internationale transactie kosten bank€ 1.000,00
Pakketten verzenden€ 400,00
lonen 4 veldwerkers Kathmandu 4× € 100,- × 12 maanden€ 4.800,00
Administratie/fundraising/stichtingskosten€ 5.000,00
Totaal€ 11.200,00
  
Transacties naar onze NGO All Angels Nepal€ 66.200,00
  
Ontvangen donaties 2016 (in totaal 498 donaties)€ 47.507,00
 
  
  
Ontvangen donaties in 2017 € 65.000,-/ 547 donaties
         
Kosten in Kathmandu:      
Huur kantoor in Patan  €  1.200,-   
Loon voor 3 veldwerkers  €  3.600,-   
Transportkosten van/naar projecten €    600,-   
         
Hulp in Nuwakot District:      
Zonne-energie voor 70 gezinnen €  10.500,-  
         
Hulp in lalitpur District:      
Tandheelkundige hulp Dalchoki/Nallu/Chaughare€  5.000,-   
         
Hulp in Thulodurlung:      
Extra cement voor vloer aardbevingsbestendige school         €  1.500,-   
         
Hulp in Chitwan District:      
Onderwijs 20 kinderen Debouli school €  1.000,-   
Naaicursussen voor 40 vrouwen Doranghi€   2.600,-   
Onderwijs 10 weeskinderen Jankauli/Padampur€   2.000,-   
Medische hulp overstromingen aug 2017 €   2.000,-   
Renovatie kliniek na overstroming €   1.500,-   
Schoolmaterialen Bagamara na overstroming€    500,-   
Ambulance revisie motor na 200.000 km €   1.000,-   
Kankeronderzoek voor 400 vrouwen 18 maart€   1.750,-   
Medische hulp onaanraakbare  €   1.200,-   
Management opleiding Pradeep Tamang €      400,-   
Maandverbandproject Chitrassari school €       250,-  
         
Onkosten in Nederland:      
Reclamemateriaal/folders/fundraising €   1.000,-   
Website laten bouwen door WebbouwPlus€  2.750,-   
Pakketten verzenden  €    400,-   
Accountant   €     400,-   
Reiskosten / 10 lezingen in NL  €    500,-   
Diverse kosten t.b.v. Stichting  €   1.000,-   
         
Totale uitgave/hulp 2017  € 42.650,-  
 
  
ONTVANGEN DONATIES 2018:   € 57.600,-/507 DONATIES 
  
HULP IN CHITWAN: 
Medische hulp€ 1.200,-
Onderhoud ambulance€  250,-
Bouw van 5 stenen huizen€ 7.000,-
Naaicursus voor 2 x 20 vrouwen in Doranghi€ 3.000,-
Onderwijs 20 kinderen Debouli school€ 1.000,-
Onderwijs 29 kinderen OHM project€ 8.000,-
Huisraad voor diverse families€ 1.000,-
Interlockmachine voor naaiatelier€  100,-
Crematie Kusumi Mahato 7 juni 2018€  200,-
Crematie opa Susmittha/Pradeep Tamang€ 200,-
  
HULP IN NUWAKOT: 
Waterproject voor 35 families in de bergen€ 14.000,-
Zonne-energie voor 10 families in de bergen€  1.400,-
  
UITGAVE KATHMANDU/PATAN: 
Huur kantoor Patan 1 jaar (50/50% met OA)€ 2.100,-
Gas/water/electra kantoor (50%/50% met OA)€  1.200,-
Verhuiskosten kantoor 3-4-2018€  500,-
Lonen veldwerkers voor 1 jaar€ 5.000,-
Onkosten/eten/reiskosten veldwerkers 1 jaar€ 1.000,-
Medische kosten veldwerker€ 200,-
  
OPLEIDING PATAN: 
Aanschaf laptops voor trainingen€ 3.000,-
Computertraining van 6 maanden/12 studenten€ 1.200,-
  
ONKOSTEN NEDERLAND: 
Banktransactie/kosten naar Nepal€ 303,-
Verzenden pakketten naar Nepal€ 800,-
Accountant€ 1341,-
Administratieve kosten/werving/fundraisen€ 1.000,-
  
ONTVANGEN DONATIES 2019:    € 36.000,- / 455 DONATIES
      
Projecten Kathmandu/Nuwakot/ Daguna/Gadi  
Solar Nuwakot  € 3.600,- 
Drinkwater Nuwakot/Langtang € 9.000,- 
MBO onderwijs Dagunagadi studenten€ 6.500,- 
Schoolspullen   € 500,- 
Computercursus beginners € 1000,- 
Computercursus Graphic Design€ 1000,- 
     € 21.600,-
Onkosten Kathmandu   
Huur kantoor Patan  € 2.100,- 
50% Orange Angel/50% Stichting Project Nepal  
Elec/Gas/Water  € 1.200,- 
50% Orange Angel/50% Stichting Project Nepal  
Lonen   € 3.600,- 
Transportkosten  € 1,200,- 
Pakketten ophalen postkantoor€ 500,- 
Mobieltjes veldwerkers € 200,- 
     € 8.800,-
Projecten Chitwan regio   
Onderwijs 35 kinderen ( OHM Project)€ 9.250,- 
Naai cursussen Doranghi € 3.000,- 
Verbouwing Naaiatelier Doranghi€ 2.000,- 
1 extra naaimachine Doranghi € 150,- 
Medische zorg onaanraakbaren€ 1.200,- 
Medische zorg storm Bara april€ 500,- 
Onderwijs 20 kinderen op Debouli school€ 1.000,- 
Computerlessen Debouli school€ 1.000,- 
     € 18.100,-
Onkosten in Chitwan    
Lonen begeleiders studenten febr/maart€ 400,- 
EHBO rugzak voor dokter Raj € 191,- 
Onderhoud ambulance € 500,- 
Harken voor onaanraakbare tuinmannen€ 50,- 
     € 1.1.41,-
      
Onkosten in Nederland:   
Banktransactie/kosten naar Nepal€ 250,- 
Pakketten verzenden € 700,- 
Mobiele telefoonkosten € 180,- 
Drukwerk   € 150,- 
Benzine/treinkaartjes voor lezingen€ 250,- 
office pakket  € 69,- 
Diversen   € 1000,- 
     € 2599,-

 

Donatie overzicht 2020 
  
Totaal donaties             € 53.881,- / 563 donaties 
Overgeboekt naar Nepal: € 34.080,-
  
Kathmandu onkosten: 
Huur 12 mnd               (50/50% met OA)€ 2.100,-
Gas/water/elec/wifi   (50/50% met OA)€ 1.200,-
Salarissen  8 mnd 100%/4 mnd 50%             € 3.200,-                     
Laptop veldwerker€ 200,-
Auditkosten overheid€ 750,-
Transportkosten div.€ 500,-
Totaal:   € 7.950,-
  
Projecten Kathmandu / Patan 
Naaicursus Patan 2 mnd  Patan incl. stoffen nov - dec 2020€ 1.400,-
Computertrainingen€ 2.400,-
Voedselpakketten werknemers en leerkrachten All Angels Nepal € 750,-
Totaal:                                                                € 4.550,-
  
Projecten Chitwan / Nuwakot / Narayanghat: 
Aanbetaling ambulance                                  € 10.000,-
Gratis medische hulp onaanraakbaren€ 1.200,-
Naaicursussen Doranghi   jan - mrt 2020 nov - jan 20/21€ 1.500,-
OHM kinderen onderwijs / huisvesting / medische zorg€ 2.580,-
Deboulischool 20 kinderen voeding / kleding€ 1.000,-
Extra medische hulp / medicatie Covid-19 slachtoffers € 1.000,-
Straathonden Sauraha€ 400,-
Voedselhulp: 
19-20 sept Narayanghat€ 300,-
25-26 sept Sindupulchowk€ 500,-
5 okt Lalitpur€ 100,-
10 okt Sindupulchowk€ 550,-
21 okt Sishuan/Gimdi€ 500,-
22-25 okt 4 plaatsen Chitwan€ 1.250,-
13 nov Lampate Nuwakot€ 700,-
Totaal: € 21.580,-
  
Onkosten Nederland: 
Verzendkosten pakketten€ 250,-
Onkosten overboekingen naar Nepal€ 300,-
Administratie/printen/ € 700,-
Accountantkosten 2019 + 2020€ 998,-

Totaal: 

 

€ 2.248,-

 

Donaties 2021 
Totaal binnengekomen 470  donaties € 34.629,00
Overgeboekt naar Nepal  € 54.209,00
**Ondanks de lockdown gaan alle onkosten  
en betalingen helaas gewoon door. 
  
Onkosten Kathmandu en Chitwan: 
Huur kantoor annex opleidingscentrum 12 mnd  €   4.500,00
Gas, water, electra, internet 12 mnd  €   1.200,00
Salarissen Nepal 3 personen 12 mnd €   4.560,00
Reparatie meubels €       240,00
  € 10.500,00
Projecten Kathmandu, Patan, Chitwan 
Naaicursus beginners 2 x 20 vrouwen €   3.000,00
Naaicursus gevorderden 2 x 10 vrouwen €   3.000,00
Cursus ondernemerschap vrouwen €   1.500,00
Computercursus 4 x 10 studenten €   1.000,00
Nieuwe harddisks laptops €       600,00
Basis onderwijs/Huisvesting/Medische hulp 
aan 44 kinderen uit 4 districten €   8.000,00
Middelbaar onderwijs studenten 
Dagunagadi/ Sindupulchowk €   3.244,00
Voedselhulp Sishuan €   1.000,00
  
Tweede aanbetaling ambulance  € 13.000,00
Medische apparatuur ambulance  €   2.000,00
Verzekering ambulance 1 jaar €       500,00
Gratis medische hulp algemeen   €   1.200,00
Voorlichting Covid-19/ medische hulp €   1.500,00
  
Naaicursussen Doranghi 2 x 20 vrouwen €   3.000,00
Winterkleding kinderen Debouli school €       300,00
  € 42.844,00
Onkosten Nederland 
Verzenden pakketten naar Nepal €       556,30
Bankkosten/ overboekingen naar Nepal €       269,00
Administratiekosten/werving/printen €   1.280,00
Website aanpassen/virusvrij 
door Cliqworks 2021 €       907,00
Accountant 2021 €       594,00
  €   3.606,30

 

Financieel overzicht 2022  
     
Totaal binnengekomen       398 donaties         € 49.500,-
Overgeboekt naar Nepal € 36.000,-
     
Onkosten Kathmandu  
Huur opleidingscentrum/ kantoor 12 mnd      € 4.500,-
Gas, water, electra, internet 12 mnd                € 1.200,-
Salarissen                                                               € 5.000,-
    € 10.700,-
     
Projecten Kathmandu / Patan  
Naaicursus beginners 2 x 20 vrouwen             € 4.000,-
Naaicursus gevorderden 2 x 10 vrouwen        € 4.000,-
Cursus ondernemerschap  4 x 10 vrouwen€ 3.000,-
Computertrainingen 4 x 10 studenten              € 1.100,-
Hulpakties tijdens mijn werkbezoek in april    € 769,34
    € 12.869,34
     
Projecten Chitwan District  
Medische hulp 12 maanden                              € 2.400,-
Extra tandheelkundige hulp                              € 600,-
Onderhoud ambulance                                      € 500,-
Verzekering ambulance 12 maanden               € 500,-
Naaicursussen Doranghi 2 x 20 vrouwen        € 4.000,-
Onderwijs, Huisvesting, Medische zorg 
voor wezen en half wezen                                 € 8.000,-
Computertraining Debouli school                    € 675,-
Elke dag lunch 20 kinderen Debouli school    € 1.000,-
Winterjassen 20 kinderen Debouli school      € 350,-
    € 18.025,-
     
Onkosten Nederland  
Kosten voor banktransacties                            € 167,-
Pakketten met kleding verzenden                   € 450,-
Tuingereedschap voor onaanraakbare           € 45,-
Administratiekosten, werving , printen           € 1137,-
Accountantskosten 12 maanden                      € 486,80
Medische materialen dokter Raj                      € 307,-
    € 2.592,80