Privacyverklaring Stichting Project Nepal

24-07-2018

                           PRIVACYVERKLARING STICHTING PROJECT NEPAL

Stichting Project Nepal, Maassingel 23, 5751 VK te Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Project Nepal

Maassingel 23

5751 VK Deurne, Nederland

Telefoonnummer: 0031-6-12321281

E-mail: WWW.ANGELNEPAL.NL

KvK:  52505618

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Project Nepal verwerkt uw persoonsgegevens omdat u periodiek doneert of onze stichting periodiek steunt. Daarnaast ontvangt u onze nieuwsbrieven. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor-en achternaam/adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Bankrekeningnummer

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens:

Stichting Project Nepal verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

U te kunnen bellen, mailen en/of schriftelijk te communiceren indien dit nodig is om onze nieuwsbrieven te kunnen verzenden per e-mail of versturen per post.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Project Nepal verkoopt/verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:

Stichting Project Nepal neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: WWW.ANGELNEPAL.NL

U kunt contact opnemen met onze stichting: Stichting Project Nepal als u:

  • Inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;
  • Een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens;
  • Bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
  • Een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.