Nieuwsbrief 24-09-2015

24-09-2015

Namasté,

De regenperiode is bijna ten einde en eindelijk kunnen we onze werkzaamheden hervatten voor de overlevenden van de aardbeving van 25 april jl. In de regenperiode hebben wij niet stil gezeten maar plannen gemaakt voor de komende maanden. Anima en ik voerden wekelijks overleg via Skype, e-mail, whatsapp en telefoon.

Stichting Project Nepal en All Angels Nepal zullen zich gaan inzetten voor betere leefomstandigheden in de getroffen afgelegen gebieden. We richten ons op de bouw van scholen en huizen, en willen ervoor zorgen dat mensen economisch onafhankelijk worden door het geven van onderwijs en trainingen, en door het vruchtbaar maken van landbouwgrond middels het aanleggen van irrigatiesystemen.

Naast deze grote projecten zijn er veel positieve gebeurtenissen die het mij mogelijk maken om hulp te blijven bieden in de getroffen gebieden in Nepal.

Lenssen-Manders Mode uit Mierlo

Eind augustus kreeg ik van damesmode winkel Lenssen Manders uit Mierlo een donatie van bijna 30 kilo dames- en meisjeskleding voor Nepal. Schitterende merkkleding van vorige seizoenen. Inmiddels is al 15 kilo aangekomen bij Anima op kantoor en ik ben ervan overtuigd dat veel vrouwen en meisjes heel dankbaar zullen zijn voor deze kleurrijke hippe kleding.

Grote donaties diverse kerken

Sinds 25 april zijn er diverse grote donaties gedaan door de Protestantse Gemeenten uit Arnhem, Middelburg en Deurne. Zo ook door de Doopsgezinden-gemeente uit Grou en een grote donatie door Wijkdiakonie Elden De Kandelaar uit Arnhem. Van de totale opbrengst (5.000 euro) zal een kleine school gebouwd worden in de bergen.

Vrijwilligers Milou en Ricardo

Na een wereldreis van 8 maanden zullen Milou en Ricardo op 28 september doorreizen naar Nepal waar ze een trekking zullen maken naar het Mount Everest Base Camp om daarna 1 maand aan de slag te gaan als vrijwilligers voor onze stichting. Milou behaalde haar Master in logistiek en Ricardo studeerde Technische Bedrijfskunde in Eindhoven.
Ze zullen in diverse afgelegen bergdorpen gaan helpen met bouw-en renovatiewerkzaamheden.

Lezing bij Rotary Club Probus in Ridderkerk

Op uitnodiging van tandarts Ton Bogaard hield ik op 1 september een lezing bij Rotary Club Probus in Ridderkerk. Voorafgaande aan de lezing was er een diner met 40 leden van deze club.Een geslaagde avond met veel enthousiasme voor onze organisatie.

Er is ook een begin gemaakt met de voorbereidingen voor gratis tandheelkundige hulp en hygiënelessen in getroffen bergdorpen in 2017.

Donatie voor zonne-energie

Onlangs doneerde Stichting Een Aarde uit Asten het schitterende bedrag van 5.000 euro voor ons project "Solar For Education". Dit zonne-energie project startten wij in december 2014 – inmiddels zijn 20 gezinnen voorzien van zonnepanelen in het berggebied Baguwa Village of Malta ten zuid-oosten van Patan.

Komende maanden zullen we 30 gezinnen kunnen voorzien van zonnepanelen. De situatie in de door de aardbeving getroffen berggebieden is zo schrijnend dat veel hulp nodig is.

Extra giften, pakketten, hulp, brieven en medeleven

Maandelijks ontvangt Anima tussen de 10 en 15 pakketten met nieuwe of bijna nieuwe baby- en kinderkleding van donateurs uit Nederland. Wekelijks krijg ik mailtjes van mensen die hun medeleven en betrokkenheid uiten. Ik ben nog steeds erg dankbaar voor de vele donaties, groot en klein.

Stichting Project Nepal zorgt vanuit Nederland voor fundraising, lezingen, contact houden met donateurs, nieuwsbrieven schrijven, vrijwilligers begeleiden en contact houden met Nepal.

Ons team in Nepal "All Angels Nepal" zorgt voor de directe hulp ter plaatse, het ophalen en distribueren van kledingpakketten, vrijwilligers aan het werk houden, contact met de overheid over uit te voeren bouwwerkzaamheden, uitbesteden van de bouw van waterputten en toiletten door lokale mensen en alle andere werkzaamheden die zorgen voor het welzijn van de lokale bevolking. Een intensieve en energie vretende klus maar de resultaten zijn zo fantastisch en de lokale bevolking zo dankbaar dat het allemaal zéér de moeite waard is.

Donaties erg welkom

Vijf maanden na de alles verwoestende aardbeving is er nog steeds veel hulp nodig in Nepal. Nepal is niet langer in het nieuws en de meeste mensen denken dat Nepal weer opgebouwd is. Maar Nepal is straatarm, heeft een werkeloosheidspercentage van 50%, heeft grote staatsschulden, de overheid is intens corrupt en door dit alles heerst er nog steeds chaos en  wanhoop onder de arme bevolking. Een groot deel van de bevolking moet zien te overleven van 2 dollar per dag.

De aardbeving van 25 april heeft daar nog een schepje ellende bovenop gegooid.

                 HULP IS NOG STEEDS NODIG    

Met vriendelijke groet,

Angelique van Hoof